KULUTUKSEN ILMASTOKUORMA (hiilijalanjälki)

Olen koonnut tälle sivulle laatimiani pdf-tiedostoja, jotka esittelevät kulutuksen ilmastokuormaa eli niin sanottua hiilijalanjälkeä sanoin ja kuvin. kulutuksen ilmastokuorma kiloina Kulutus ja harrastukset:

Liikkuminen:

Lämmitys:

Ruoka:

Pro gradu -opinnäytetyö Urbaani on ekoa. Päivittäisen liikkumisen vaikutus kuluttajan kasvihuonekaasupäästöihin. Bio- ja ympäristötieteiden laitos. Helsingin yliopisto. Lokakuu 2007.

Luvut pdf-muodossa:

I Johdanto

II Asutuksen hajautuminen ja liikenne

III Suomalaisen kulutuksen kasvihuonekaasupäästöt

IV Asumisen ja päivittäisen liikkumisen vaikutus kuluttajan kasvihuonekaasupäästöihin

V Tulosten tarkastelu

Lähdeluettelo

Herkkyysanalyysi (Suomalaisen kulutuksen ilmastokuorma vuonna 1999)

Koko gradun voi ladata yliopiston e-thesis-palvelusta http://urn.fi/URN:NBN:fi-fe2008121001

Residential sprawl and greenhouse gas emissions. Posteri seminaarissa Interactions Between Land Use and Climate: Multidisciplinary Perspectives from Local Land Use to Global Climate. HERC Spring Seminar 2008. Helsinki University Environmental Research Centre (HERC) & Integrated Land Ecosystem–Atmosphere Process Study (iLEAPS).

Mainokset