Lämmityksen energiankulutus

rakennusten energiankulutus

Kuvan luvut ovat sääkorjattuja keskiarvoja. Prosenttiosuudet on laskettu sillä oletuksella, että puolet rivitaloista olisi liitetty kaukolämpöverkkoon ryhmänä ja puolet yksittäin.

Luvut on laskettu rakennuksen lämpöeristetylle vaipalle eli mahdolliset kylmät ullakot eivät sisälly laskelmaan.

Eri talotyyppien energiankulutuslukemat eivät ole välttämättä täysin vertailukelpoisia keskenään, koska keskimääräinen asumisväljyys voi vaihdella talotyypeittäin. Lisäksi porrashuone lisää kerrostalojen kokonaistilavuutta.

Kuvasta puuttuu myös talouksien ja kiinteistöjen sähkönkulutus. Omakotitaloasukkaiden keskimääräinen kotitaloussähkön käyttö (muu kuin lämmitykseen kuluva sähkö) on yli kaksinkertainen verrattuna kerrostaloasukkaisiin.

Kuvassa  esitettyjä ominaiskulutuksia ei voi yleistää  koko maata koskeviksi, koska ne on laskettu Helsingissä sijaitsevista rakennnuksista.

Lähteet:

Mainokset