Hiilijalanjälki

Termiä ”hiilijalanjälki” käytetään ilmastokuorman synonyyminä. Termi on tässä lainausmerkeissä kolmesta syystä. Kielikuva ei ole ensinnäkään kovin osuva, koska ilmakehään ei jää jalanjälkeä, vaikka kuinka potkisi. Hiilijalanjälki ei myöskään koostu välttämättä yksinomaan ilmakehään kulkeutuneesta hiilestä, vaan sillä viitataan yleensä muihinkin kasvihuonekaasuihin. Lisäksi termi kuulostaa harhaanjohtavasti samalta kuin ekologinen jalanjälki, joka mitataan aivan toisella tavalla.

Ilmastokuormaa eli ”hiilijalanjälkeä” mitataan ilmakehään päätyvien kasvihuonekaasujen määrällä, kun taas ekologisella jalanjäljellä tarkoitetaan sitä maa- ja vesialueiden pinta-alaa, joka tarvitaan väestön elintason tuottamiseen sekä tuotannossa ja kulutuksessa syntyneiden jätteiden vastaanottamiseen.

Olen siis sitä mieltä, että termi hiilijalanjälki on huono. Käytän kyseistä termiä tästä huolimatta muutaman sivun otsikossa puhtaasti hakukoneoptimointiin liittyvistä syistä. (Suurin osa netikäyttäjistä käyttää hakusanana hiilijalanjälkeä ilmastokuorman sijaan.)

Lähde ekologisen jalanjäljen määritelmän osalta:

Maija Hakanen 1999: Yhdyskuntien ekologisesti kestävän kehityksen arvionti, kriteerit ja mittaaminen. Väitöskirja. Helsingin yliopiston maantieteen laitos.

Palaa sivulle Kulutuksen ilmastokuorma.

Mainokset