POIMINTOJA MEDIASTA

”Tarvitsemme äkkijarrutuksen,

jotta välttäisimme täydellisen katastrofin. Tutkijoiden mielestä Suomen kaltaisten teollistuneiden maiden pitäisi puolittaa ilmastopäästönsä vuoteen 2020 mennessä. Maailman energiajärjestön IEA:n mukaan lukkiutuminen tuhoisaan kahden asteen globaaliin lämpötilan nousuun johtavalle uralle tapahtuu nykymenolla jo vuonna 2017.”

Lähde:  Suomen politiikka vie kohti ilmastokatastrofia. Kaisa-Reeta Koskinen ja Meri Pukarinen.  Helsingin Sanomat 12.8.2013, A5.

Jäämeren pysyvän jääpeitteen sulamiseen

riittää näillä näkymin vain yhden asteen lämpeneminen, minkä toteutuminen on jo vääjäämätöntä. Grönlannin mannerjää puolestaan sulaa kokonaan maapallon lämmettyä noin kaksi astetta. Itse sulaminen voi toki viedä satoja tai parhaassa tapauksessa pari tuhatta vuotta, mutta tapahtuman laukaiseva kriittinen kynnys ylittyy pian.

Maailmanpankin Turn down the heat -raportisssa todetaan, että vaikka maapallon lämpeneminen rajoitettaisiin kahteen asteeseen, merenpinnan nousemista koskevat arviot vaihtelevat puolentoista ja neljän metrin välilllä. Neljän asteen lämpeneminen merkitsisi neljänkymmenen prosentin sukupuuttoaaltoa.

Lähde: Useiden asteiden lämpeneminen vie aivan tuntemattomaan maailmaan. Tiedetoimittaja Pasi Toiviaisen mielipidekirjoitus. Helsingin Sanomat 8.12.2012, C8.

Raportti: Maapallo lämpenee jopa kuusi astetta

Hiilidioksidipäästöt kasvavat sitä tahtia, että maapallo näyttää lämpenevän vuosisadan loppuun mennessä 4-6 asteella. Näin arvioi Global Carbon Project -järjestän tutkijaryhmä tuoreessa vuosiraportissaan. Raportin tekijät ovat maailman eturivin ilmastotutkijoita.

Tutkimus antaa lisänäyttöä siitä, että ilmaston lämpenemistä ei todennäköisesti saada pysäytettyä tavoitteena olevaan kahteen asteeseen. Viime vuonna hiilidioksidipäästöt olivat raportin mukaan 54 prosenttia suuremmat kuin vuonna 1990. ”Maapallon talouselämä ja ihmiset ovat  koko ajan edenneet runsaan päästön tietä ja näyttävät jatkossakin etenevän”, sanoo kasvihuonekaasuasioista vastaava ryhmäpäällikkö Tuomas Laurila Suomen Ilmatieteen laitokselta.

Jos lämpötila nousee näinkin rajusti, maailma ei ole entisellään”, sanoo professori Mikael Hildén Suomen ympäristökeskuksesta.

Lähde: Raportti: Maapallo lämpenee jopa kuusi astetta. Antti Ämmälä. Helsingin Sanomat 4.12.2012, B2.

Maailmanpankki varoitti

omassa kattavassa raportissaan maanantaina, että maapallon ilmakehä saattaa lämmetä tällä vuosisadalla neljän asteen verran, ellei kasvihuonekaasujen päästöjä pystytä rajoittamaan.

Lähde: YK: Kasvihuonepäästöt ennätystasolla. Helsingin Sanomat 21.11.2012.

Ilmatieteen laitoksen arktisen tutkimuksen päällikön

Jouni Pulliaisen mukaan ilmastonmuutosta ennustavat mallit ovat olleet ainakin merijään sulamisen suhteen liian varovaisia.

Jää on vaikea elementti ennustettavaksi, koska se heijastaa tehokkaasti auringonvaloa. Kun se sulaa, alta paljastuva meri alkaa sitoa lämpöä, joka vielä äsken heijastui takaisin avaruuteen. Alue lämpenee entisestään, ja kierre on valmis.

Toinen kierre liittyy meren käytökseen. Mitä enemmän merta on vapaana, sitä kovempia ovat aallot ja sitä enemmän jääkimpaleita lohkeilee. Napa-alueella ilmasto on lämmennyt viime vuosikymmeninä kaksinkertaista vauhtia koko maailmaan verrattuna. Yhdysvaltain jääntutkimuslaitoksen NSIDC:n tutkijan Julienne Stroeven mukaan kesäinen pohjoisnapa tulee olemaan jo vuonna 2050 kokonaan jäästä vapaa.

Lähde: Horisontissa paljas pohjoisnapa. Napa-alueen merijää kutistuu  odotettuakin nopeammin. Petja Pelli. Helsingin Sanomat 3.9.2012, B1.

Pohjoiselta jäämereltä löytyneet ennennäkemättömät metaanipurkaukset kiihdyttävät ilmastonmuutosta

Kansainvälinen tutkimusretkikunta on löytänyt jättimäisen suuria metaanipurkauksia Pohjoiselta jäämereltä, jonne on tehty säännöllisiä tutkimusretkiä jo kahdenkymmenen vuoden ajan. Aiemmin löydettyjen purkausten läpimitta oli vain kymmeniä metrejä, mutta nyt löydettyjen purkausten mittakaava on suorastaan hiuksia nostattava.

Tutkimusaluksen miehistö kartoitti 115 koealaa, joilta löytyi 100 ennennäkemättömän suurta kaasupurkausta, yhden purkausaukon halkaisja saattoi olla jopa yli kilometrin. Nämä suurimmat virtaukset satakertaistivat ilman metaanipitoisuuden.

Tutkijat arvioivat Pohjoiselta jäämereltä löytyvän kaiken kaikkiaan tuhansia metaanin purkauslähteitä, joista metaani leviää suoraan ilmakehään. Vuonna 2010 ikiroudan sulamisen vapauttaman metaanin vuotuiset päästöt arvioitiin 8 miljoonaksi tonniksi. Uusimmat tutkimushavainnot osoittavat kuitenkin, että ilmiön mittasuhteet ovat paisuneet kokonaan uudelle tasolle.

Arktiksesta on tulossa ilmakehän metaanin pääasiallisin lähde ja tutkijat pelkäävät, että nämä päästöt saattavat johtaa nopeaan ja ankaraan ilmastonmuutokseen. Tämä on mahdollista, koska Arktiksen alla sijaitsevat metaaniesiintymät ovat suurempia kuin maapallon kaikki kivihiilivarannot yhteensä. Pohjoisen jäämeren ja ikiroudan sulamisen myötä nämä valtavat metaanivarastot saattavat karata hyvinkin nopeasti ilmakehään. On jopa mahdollista, että katastrofaalisen suuri metaanin vapautuminen tapahtuisi vain muutamassa vuosikymmenessä.

Lähde: Vast methane ’plumes’ seen in Arctic ocean as sea ice retreats . Steve Connor. The Independent 13.12.2011.

Tulevaisuuden mahdolliset historioitsijat

voivat muistaa Durbanin paikkana, jossa päätettiin tehdä suurin osa maapallosta elinkelvottomaksi.

Lähde: Ilmastokatastrofin torjuminen unohtui. Olli Tammilehdon mielipidekirjoitus Helsingin Sanomissa 14.12.2011.

Kansaivälisen energiajärjestö IEA:n mukaan

viime vuoden globaalit kasvihuonepäästöt olivat suuremmat kuin yhtenäkään aiempana vuonna. Maailman johtaviin energia-asiantuntijoihin lukeutuvan IEA:n pääekonomistin Fatih Birolin mukaan ilmastonmuutoksen pysäyttäminen ennen vaarallisen 2 asteen rajaa vaikuttaa nykyisten päästötasojen valossa utopialta.

Myös taloustieteen professori Nicholas Stern toteaa, että maailman keskilämpötila tulee nousemaan 50 prosentin todennäköisyydellä yli neljä astetta vuoteen 2100 mennessä.

Lähde Worst ever carbon emissions leave climate on the brink. Fiona Harvey. The Guardian 29.5.2011.

Ilmastonmuutos pahenee nykymenolla peruuttamattomaksi viidessä vuodessa,

varoittaa kansainvälisen energiajärjestön IEA:n raportti. Maailman johtavien energiatalouden asiantuntijoiden laatiman raportin mukaan maailmassa on seuraavan viiden vuoden aikana rakenteilla niin paljon fossiilisten polttoaineiden käyttöön perustuvia tuotantolaitoksia ja runsaasti energiaa kuluttavia rakennuksia, että globaali lämpeneminen ylittää kahden asteen kriittisen rajan ja ihmiskunta menettää ainiaaksi mahdollisuutensa välttää uhkaava ilmastokatastrofi.

IEA:n pääekonomisti Fatih Birol kertoo olevansa erittäin huolissaan. ”Ovi on sulkeutumassa, ja jos emme muuta suuntaa nyt, se sulkeutuu meiltä ikuisiksi ajoiksi.”

Lähde: World headed for irreversible climate change in five years, IEA warns. The Guardian 9.11.2011.

Ilmaston lämpeneminen

on niin sanottu hidas uutinen. Vaikka ilmiö olisi kuinka totta, ihmisen arkitodellisuudessa hidasta muutosta ei koeta muutoksena ollenkaan.

Jos elävän sammakon pudottaa kuumaa vettä sisältävään kattilaan, se pyrkii kiireen kaupalla loikkaamaan kattilasta. Jos  kattilassa sen sijaan on uintilämpöistä vettä, sammakko viihtyy paljon paremmin.

Jos vettä ryhdytään sitten pikkuhiljaa lämmittämään, sammakolla ei ole kiirettä päästä kattilalsta. Lämmön noustessa se alkaa käydä yhä raukeammaksi, kunnes siitä ei enää ole pois lähtijäksi.

Ihminen on sammakon sukua.

Lähde: Miten sammakko keitetään. Juha Sainio. Helsingin Sanomat 29.3.2011, A2.

Hallitustenvälisen ilmastopaneeli IPCC:n

varapuheenjohtaja Jean-Pascal van Ypersele vieraili Helsingissä 6.10. Suomen luonnonsuojeluliiton kutsusta. Helsingin yliopistolla pitämässään luennossa van Ypersele kertoi, että viimeisimmän IPCC:n arviointiraportin pohjalta tehdyt analyysit osoittavat, että jo yli 1,5 asteen lämpeneminen lisäisi äärimmäisiä sääilmiöitä, kuten tulvia ja hirmumyrskyjä sekä uhkaisi ajaa neljänneksen maailman eliölajeista sukupuuttoon. Lämpenemisen pysäyttäminen on silti edelleen mahdollista, kunhan aloitamme toimintamme ajoissa.

Lähde: IPCC:n varapuheenjohtaja suositteli nopeita päästövähennyksiä. Suomen luonnonsuojeluliiton tiedote 6.10.2010.

Ilmaston lämpeneminen johtaa

maaperän hiilivaraston pienenemiseen ja lisääntyviin hiilidioksidipäästöihin metsistä. Nämä metsämaan päästöt lämmittävät ilmastoa entisestään, mikä lisää edelleen päästöjä. Näin maaperän hiilipäästöjen ja ilmaston lämpenemisen välille syntyy ilmastonmuutosta kiihdyttävä vuorovaikutus, ns. positiivinen takaisinkytkentä.

Tähänastiset ilmastomallit ovat aliarvioineet maaperän hiilidioksidipäästöjen kasvua, koska ne ovat perustuneet puutteellisiin tietoihin metsämaan hiilen hajoamisesta.

LähdeMaaperä kiihdyttää ilmaston lämpenemistä arvioitua enemmän – suomalaistutkimus paljastaa puutteen ilmastomalleissa. Suomen ympäristökeskuksen tiedote 8.2.2010.

Vuoden alussa voimaan tulleet

määräykset tiukensivat (uusien) talojen energiavaatimuksia 30-40 prosenttia.

Rakennuskustannusten arvioidaan nousevan uusien määräysten myötä 2-6 prosenttia. Näiden investointien takaisinmaksuaika on vain 5-8 vuotta.

Energiamääräykset kiristyvät seuraavan kerran vuonna 2012.

Lähde:  Jarmo Huhtanen: Asuntoministeri Jan Vapaavuori syyttää rakentajia keplottelusta. HS 25.1.2010, A5.

Yhdysvaltain avaruusvirasto Nasa

laukaisi maaliskuussa 2002 avaruuteen kaksi tutkimussatelliittia. Projekti tunnetaan nimellä GRACE.

GRACE on jo aiemmin vahvistanut epäilyt siitä, että Grönlanti ja Länsi-Antarktis ovat alkaneet menettää jäätä. Mutta sen tuoreimmat tulokset ovat vielä kovempi paukku. Niiden mukaan kolmen viime vuoden aikana jäätä on sulanut nopeammin kuin muodostunut myös Itä-Antarktiksella.

Sulamisen nopea leviäminen uusille alueille on huolestuttavaa. Vuonna 1980 monet tutkijat sanoivat, että kestää tuhat vuotta, ennen kuin ilmaston lämpeneminen on sulattanut pysyvät merijäät Jäämereltä. Vuonna 2007 kansainvälinen ilmastonmuutospaneeli puhui jo vuodesta 2100,
ja viime kesänä kanadalainen tutkijaryhmä ei enää löytänyt Jäämereltä monivuotista jäätä.

Lähde: Itä-Antarktis sulaa. Risto Isomäen kolumni. Helsingin Sanomat 30.12.2009.

”Jokaisen ilmastoneuvottelijan kannattaa

jo nyt pohtia vastausta lastemme kysymykseen siitä, mitä teimme ilmastokriisin torjumiseksi silloin, kun jotain vielä oli tehtävissä. Tulevaisuudessa monet tämän päivän päättäjät ovat todennäköisesti syytettyjen penkillä, kun totuuskomissioissa arvioidaan sitä, kuka viivytti välttämättömiä päätöksiä, vaikka kaikki tieto, teknologia ja ymmärrys oli ulottuvillamme. Olisi tarvittu vain poliittisia päätöksiä.

Kokouksen aluksi maailman johtajille voisi näyttää vaikka Jari Sarasvuon kylttejä. Niissä lukee: fear less, love more and fight harder.”

Lähde: Viesti ilmastojohtajille: fear less, love more and fight harder. Luonto-Liiton pääsihteerin Leo Straniuksen kolumni. 3.12.2009.

Otsonikerroksen aukon

ilmastoa viilentävä vaikutus on puuttunut monista tähänastisista ilmastomalleista. Etelänavan yläpuolisessa otsonikerroksessa oleva aukko on toiminut etelänavan lämpenemisen jarruna. Otsonikerroksen odotetaan kuitenkin toipuvan ennalleen CFC-aineiden käytön kiellon seurauksena seuraavien 50–60 vuoden kuluessa. Tämän jälkeen etelänavan lämpeneminen pääsee täyteen vauhtiin johtaen kolmen asteen suuruiseen lämpenemiseen, joka tulee sulattamaan noin kolmanneksen alueen merijäästä.

Lähde: Antarctica may heat up dramatically as ozone hole repairs, warn scientists.  Guardian-lehden verkkosivusto 1.12.2009.

”Jos maapallon lämpeneminen

pyritään rajoittamaan 2 asteeseen yli esiteollisten arvojen, globaalien päästöjen on alettava vähetä nopeasti vuosien 2015 ja 2020 välisenä aikana. (–) Tarkemmin ottaen, päästöjen on vuoteen 2050 mennessä oltava selvästi pienemmät kuin 1 tonni hiilidioksidia henkeä kohden vuodessa. Tämä on 80–95 % vähemmän kuin henkeä kohden lasketut päästöt olivat kehittyneissä maissa vuonna 2000.”

Lähde: Pasi Toiviaisen Kuumat paikat -blogi  (YLE 25.11.2009).

Jos tänään päästämme tonnin hiilidioksidia ilmaan,

noin puolet tästä poistuu ilmakehästä nopeasti, hiilidioksidin imeytyessä kasvillisuuteen ja merten pintaveteen.

Seuraavat 30 prosenttia poistuu muutamassa vuosisadassa, kun pintavesi vähitellen sekoittuu merten syvemmän veden kanssa. Loput 20 prosenttia poistuu vasta, kun hiiltä hiljalleen hautautuu meren pohjakerrostumiin.  Tämä prosessi vie tuhansia, osin jopa satojatuhansia vuosia.

Meriin ja kasvillisuuteen imeytynyt hiilidioksidi ei kuitenkaan ole lopullisesti pois pelistä. Kun voimistunut yhteyttäminen  tuottaa lisää biomassaa, lisääntyy myös biomassan hajoaminen. Kun hiilidioksidin määrä kasvaa merten pintavedessä, kasvaa myös meristä ilmakehään suuntautuva hiilidioksidin vuo. Jo kerran ilmakehästä poistunut hiilidioksidi tulee siis takaisin.

Lähde:  yliopistonlehtori Jouni Räisänen: Hiilidioksidi ei poistu ilmakehästä nopeasti. HS Mielipide 16.11.2009, C7.

”Suomen hallitus julkaisi 15.10.

tulevaisuusselonteon ilmasto- ja energiapolitiikasta. Sen 80 prosentin päästöalennustavoitetta vuoteen 2050 mennessä on pidetty radikaalina. Kuitenkin selonteon omakin teksti paljastaa, etteivät hallituksen tavoitteet ole lainkaan radikaaleja, eivätkä vastaa ilmastonmuutosuhan vakavuutta.

Selonteossa suhtaudutaan täysin kritiikittömästi päästökauppaan. Huomattava osa päästöalennuksista aiotaan siis kuten tähänkin saakka tehdä vain paperilla ostamalla päästöoikeuksia ulkomailta, lähinnä etelän köyhistä maista.

Hurskaana toivomuksena on, että oikeuksien myyjä pienentää Suomen puolesta kasvihuonekaasujen tuotantoa. Lukuisat yksityiskohtaiset kenttätutkimukset osoittavat kuitenkin, että valtaosa oikeuksien myynnistä perustuu huijaukseen. Aitoja päästöalennuksia ei todellisuudessa tapahdu.

(–)

”Kaikkein pahiten selonteko lyö korville ilmastonmuutoksen torjuntaa hyväksymällä maapallon lämmittämisen kahdella asteella. Nykytiedon mukaan tällainen lämpötilan nousu on erittäin vaarallinen.

Yhä yleisemmin tutkijat esittävät ilmaston lämpenemisen rajoittamista 1,5 asteeseen esiteolliseen aikaan nähden. Itse asiassa hallituskin tietää tämän. Selonteossa todetaan esimerkiksi, että kahden asteen lämpötilan nousu voi sulattaa Grönlannin mannerjäätikön.”

Lähde:  Olli Tammilehto: Talouskasvu lienee tärkeämpi kuin maapallon elämä. HS Mielipide 8.11.2009, C7.

Neljän asteen keskilämpötilan nousu  vuosina 2060-2100

voi olla todellisuutta brittihallituksen johtavan tieteellisen neuvonantajan John Beddingtonin mukaan, jos ilmastonmuutoksen torjuntaan ei ryhdytä toden teolla. Maapallon keskilämpötila voi nousta enemmänkin.

Merialueilla lämpeneminen on selvästi hitaampaa, joten neljän asteen keskilämpötilan nousu tarkoittaisi noin 5,5 asteen nousua maalla. Arktisilla alueilla lämpötilat nousisivat 8-16 astetta, leudoilla leveyspiireillä 5-7 astetta ja tropiikissa 3-8 astetta. New Yorkin ja Ateenan maksimilämpötila olisi 50 astetta. Makeanveden varat vähenisivät jopa 70 prosenttia Välimeren maissa, eteläisessä Afrikassa ja laajoilla alueilla Etelä-Amerikassa.

Britannian ulkoministeri David Milibandin mukaan kyseessä ei olisi ”planeetan hätätila”, vaan” ihmiskunnan hätätila”.

Lähde: Anssi Miettinen: Maapallo lämpenee hyvin epätasaisesti. Helsingin Sanomat 23.10.2009, B3

Iso-Britannian ilmatieteen laitoksen

tutkijat ovat päivittäneet ilmastomalleja lisäämällä niihin tunnetut ilmaston lämpenemisen aiheuttavat ilmastonmuutosta kiihdyttävät takaisinkytkennät kuten sen, että ilmaston lämpeneminen muuttaa metsämaan hiilen nielusta sen lähteeksi. Tulos oli, että jos päästöjä ei leikata, ilmasto lämpenee kokonaiset neljä astetta vuoteen 2065 mennessä.
Lähde: Met Office warns of catastrophic global warming in our lifetimes. David Adam 28.9.2009. Guardian-lehden verkkosivusto.

Helsingin Sanomat kirjoitti

pääkirjoituksessaan 24.9.: ”Maailmanlaajuinen tavoite on, että maapallon keskilämpötila ei nousisi yli kahta astetta verrattuna teollistumista edeltäneeseen aikaan”. Tämä on nykyisen ilmastonmuutospuheen vakiintuneimpia fraaseja. Ajatuksena on, että ilmastotutkijoiden mukaan tämän rajan alapuolella katastrofaaliset ilmastonmuutokset voidaan välttää.

Ongelmana on, että lehden toistama väite ei enää pidä paikkaansa. Uusimpien tutkimustulosten ja havaintojen takia tutkijoiden yleinen näkemys on nykyisin, että kriittinen raja on alempana. Yleensä esitetään arvio 1,5 celsiusta. Hiljattain tämän asteluvun myönsi oikeaksi jopa EU:n ympäristökomissaari Stavros Dimas.

Vastaavasti kriittisenä ilmakehän hiildioksidipitoisuuden rajana ei enää pidetä 400 miljoonasosaa, vaan 350 miljoonasosaa. Tätä rajaa kannattaa esimerkiksi kansainvälisen ilmastonmuutospaneelin puheenjohtaja Rajendra Pachauri.

Lähde: Olli Tammilehto: Jo 1,5 celsiuksen nousu olisi katastrofaalinen. HS Mielipide 28.9.2009, C4.

Näin tutkijoiden ennusteet

pysyvän pohjoisen merijään menetyksestä ovat vuosien varrella kehittyneet:

– Ennuste marraskuussa 2002 (NASA): Jäämeri jäätön noin vuonna 2080.

– Ennuste lokakuussa 2006 (NSIDC): Jäämeri jäätön noin vuonna 2060.

– Ennuste joulukuussa 2006 (NCAR et al.): Jäämeri jäätön noin vuonna 2040.

– Ennuste toukokuussa 2007 (NSIDC): Jäämeri jäätön noin vuonna 2020.

– Ennuste syyskuussa 2009 (DTU et al.): Jäämeri jäätön noin vuonna 2015.

Entä lähenevän jäättömyyden seuraukset? ilmastovyöhykkeet ja matalapaineiden kierto muuttuisivat heti useita satoja kilometrejä, tapahtuisi oikea ’ilmastohyppäys’ jo muutaman vuoden kuluessa. Jäämeren sulamista seuraava voimakas pohjoinen lämpeneminen kiihdyttäisi ikiroudan sulamista, lumipeitteen kutistumista ja maaperän hiilen vapautumista ilmaan sekä todennäköisesti lisäisi metsätuhoja, jotka esimerkiksi Pohjois-Amerikassa ovat jo huolestuttavalla alulla.

Kun keväällä 2003 haastattelin kuulua, sittemmin edesmennyttä, geokemisti Charles Keelingiä tekeillä ollutta Venus-teoria -dokumenttiani varten, kysyin häneltä arviota siitä, mikä mahdollinen tulevaisuuden tapahtuma voisi toden teolla herättää ihmiskunnan ilmastonmuutokseen. Keeling vastasi, että Jäämeren merijään sulaminen voisi olla se seuraava ”iso asia”. Hän arveli, että sitten ehkä tajuamme, että ”tämän ei olisi pitänyt antaa tapahtua”.

Lähde: Pasi Toiviaisen Kuumat paikat -blogi 15.9.2009.

Viimeiset noin 2,7 miljoonaa

vuotta maapallon ilmasto on vaihdellut kahden vakaan ilmastollisen tilan välillä. Vallitseva tila ovat olleet jääkausijaksot, joiden aikana ilmakehän hiilidioksidipitoisuus on ollut noin 180 tilavuuden miljoonasosaa (ppmv) ja maapallon keskilämpötila 5–6 astetta nykyistä kylmempi. Näitä kylmiä kausia ovat puolestaan katkoneet runsaan sadantuhannen vuoden välein nykyisen kaltaiset parinkymmenentuhannen vuoden kestoiset lämpöjaksot eli interglasiaalit, joiden aikana ilmassa on ollut hiilidioksidia noin 280 miljoonasosaa.

Ilmasto ei ole vaihdellut näiden kahden ilmastollisen tilan välillä vähän sinne päin, vaan muutokset ovat pysähtyneet häkellyttävän tarkasti näihin vakaisiin tiloihin.

Nyt ihminen on sen sijaan työntämässä ilmastoa pois tästä luonnollisesta vaihteluvälistä, eikä kukaan tiedä missä oloissa seuraava vakaa tila saavutetaan. Ainakin sitä vertailutilannetta, jolloin ilmassa on viimeksi ollut niin paljon hiilidioksidia kuin nyt, 385 miljoonasosaa, on haettava vähintään miljoonan, todennäköisesti 20 miljoonan vuoden takaa. Nykyihmiselle, vajaat 250 tuhatta vuotta sitten kehittyneelle homo sapiensille, uusi ilmasto olisi totaalisen vieras.

Lähde: Pasi Toiviaisen Kuumat paikat -blogi 15.9.2009.

Arvostetun amerikkalaisen MIT-yliopiston

tuoreen ilmastomallinnuksen mukaan vielä olisi mahdollista päästä kahden- kolmen asteen lämpenemistasolle voimakkailla päästöjen hillintätoimilla. Ilman ilmastopolitiikkaa ilmasto näyttäisi kuitenkin lämpenevän jopa viisi astetta.

Lähde: ympäristösuunnittelija Petteri Huuskan ja meteorologian dosentti Jouni Räisäsen kirjoitus Kahden asteen ilmastotavoite on karkaamassa käsistä. HS Mielipide 4.9.2009, C8.

Eurovaaliehdokas Pasi Toiviaisen näkemyksiä ilmastonmuutoksen torjunnasta.

Hallitustenvälisen ilmastopaneeli IPCC:n

johtajan Rajendra Pachaurin mukaan kasvihuonekaasupäästöt on saatava kääntymään laskuun jo kuuden vuoden kuluttua, jotta maapallon keskilämpötila ei nuosisi yli kahta astetta.

Vuoteen 2050 mennessä päästöjä on vähennettävä 85 prosenttia vuoden 1990 tasosta.

Lähde: Ilmastosopu löydettävä 189 päivässä. Helsingin Sanomat 31.5.2009, B1. Johanna Mannila.

Maailman metsien vuotuinen kasvu

sitoo noin neljänneksen ihmiskunnan hiilidioksidipäästöistä. Jos ilmasto lämpiää 2,5 astetta, maailman metsät muuttuvat hiilen nieluista hiilidioksidin lähteiksi. Tämä käy ilmi maailman metsäntutkimuslaitosten yhdistyksen (IUFRO) julkaisemasta tuoreesta raportista.

Lisätietoja: http://news.mongabay.com/2009/0416-forests.html

Vaikka Euroopan unionin kunnianhimoinen tavoite

rajoittaa maapallon keskilämpötilan nousu kahteen asteeseen saavuttaisiin, arvioiden mukaan yli kolmasosa nykyisistä lajeista on kuollut sukupuuttoon ja kokonaiset ekosysteemit hävinneet historiaan vuoteen 2050 mennessä.

Lähde: ympäristöministeriön tiedote 17.4.2009: Ympäristöministeriö isännöi huipputason asiantuntijakokousta ilmastonmuutoksesta ja luonnon monimuotoisuudesta

Tutkijoiden havainnot osoittavat Grönlannin purkujäätiköiden

virtaamien nopeaa kiihtymistä. Grönlannin sulaminen nostaa nyt merenpintaa tuplasti nopeammin kuin viisi vuotta sitten. Lisäksi sulamisen raportoidaan ulottuvan yhä ylemmäs jäätikön keskiosiin.

Lähde: Tietokirjailija Pasi Toiviaisen selostus Yhdysvaltojen geofysikaalisen liiton AGU:n joulukuussa 2008 järjestämästä suuresta tiedetapahtumasta. Pasi Toiviainen: Ilmastonkeskustelun hyssyttely on turhaa. HS Mielipide 9.4.2009. LISÄTIETOJA AIHEESTA.

Tuoreimmat tutkimukset  osoittavat,

että hiilidioksidipäästöt ovat lisääntyneet enemmän kuin pahimmissa skenaarioissa oletettiin. Fossiilisten polttoaineiden kulutuksen jatkuessa nykyisellään maapallon tiheimmin asutut alueet uhkaavat muuttua asumiskelvottomiksi. Jo viiden asteen lämpenemisvauhti tällä vuosisadalla johtaisi eräiden arvioiden mukaan siihen, että maapallolla voisi elää vain miljardi ihmistä.

Vuoristojäätiköiden kiihtyvä sulaminen uhkaa tulevaisuudessa maataloustuotantoa ja juomaveden saantia useiden isojen jokien vaikutuspiirissä kaikilla mantereilla. Amazonin alueen ilmaston on laskettu muuttuvan nykyisen ekosysteemin kannalta epäsuotuisaksi. Amazonin nykyisistä sademetsistä menetetään 70 prosenttia vuoteen 2080 mennessä.

Lähde: Ilmaston lämpeneminen voi uhata ihmisen olemassaoloa. Ilmatieteen laitoksen pääjohtajan ja Suomen IPCC-ryhmän puheenjohtajan Petteri Taalaan vieraskynäkirjoitus Helsingin Sanomissa 26.3.2009 .

Maailman johtavat ilmastotutkijat

ovat kokoontuneet Kööpenhaminaan päivittämään tietoja ilmastonmuutoksen etenemisestä. Uuden tutkimustiedon mukaan IPCC:n vuonna 2007 julkistamat lämpenemistä koskevat ennusteet olivat pahasti alimitoitettuja.

Eräs syy tähän on, että maailman vuosittaiset hiilidioksidipäästöt ovat kasvaneet 40 prosenttia yli tason, jota IPCC piti pahimpana mahdollisena skenaariona. Lisäksi lämpenemisestä johtuva mannerjään ja pohjoisten tundrasoiden sulaminen on alkanut kiihdyttää ilmastonmuutosta.

Lähde: Yle.fi-uutissivusto 10.3.2009: Odotettavissa entistä vakavampia ilmastouutisia.

Stanfordin yliopiston

ekologian professori Chris Field arvioi, että kansainvälisen ilmastopaneelin IPCC:n raportin arviot ilmaston lämpenemisvauhdista ovat liian alhaisia, sillä hiilidioksidipäästöt ovat nousseet ennakoitua enemmän.

Hiilidioksidipäästöt ovat kasvaneet vuodesta 2000 lähtien 3,5 prosenttia vuodessa, kun kasvu vielä 1990-luvulla oli ’vain’ 0,9 prosenttia.

Vaikka kaikki kasvihuonekaasujen päästölähteet suljettaisiin nyt, lämpeneminen tulee jatkumaan vuosisatoja, jopa tuhat vuotta, arvioi ilmastotutkija Susan Solomon Yhdysvaltain tiedeakatemian tuoreessa Pnas-lehdessä.

Jos kasvihuonekaasujen päästöjä ei vähennetä, maailman keskilämpötila voi nousta vuosisadan loppuun mennessä jopa kuusi astetta esiteollisen ajan lämpötiloja korkeammalle.

Lähde: Johanna Mannila: Presidentti Obama kaksinkertaistaa Yhdysvalloissa uusiutuvan energian käytön. Helsingin Sanomat 26.2.2009, B3.

”Tuorein tutkimus vahvistaa näkemystä

että ilmastokatastrofin välttämiseksi fossiilisista hiilidioksidipäästöistä olisi päästävä eroon nopeasti. (–) Ihmiskunnan kasvihuonekaasupäästöt kasvavat voimakkaammin kuin IPCC:n pahimmissa ennusteissa.”

Lähde: tutkimusprofessori Matti Melanen ja erikoistutkija Per Mickwitz Suomen ympäristökeskuksesta. HS Mielipide 11.2.2009.

Ilmastonmuutos voi edistää ympäristömyrkkyjen leviämistä

Näin varoittaa norjalainen yhteiskuntalääketieteen professori Jon Øyvind Odland. Syynä on  se, että eri maiden teollisuuslaitoksista peräisin olevat ympäristömyrkyt ovat kasaantuneet arktisille jääalueille. Tarkkaa tietoa ei ole siitä, kuinka paljon ympäristömyrkkyjä näille alueille on varastoitunut, mutta tiedetään, että ne alkavat vapautua lämpötilan noustessa.

Koillis-Venäjällä ja Siperiassa tehtyjen tutkimushavaintojen mukaan ympäristömyrkyt ovat aiheuttaneet poikkeuksellisen suuren määrän keskenmenoja poikavauvoja odottaneille naisille. Kun odottavan äidin veren pitoisuus oli yli neljä mikrogrammaa PCB:tä litrassa, tyttöjä syntyi puolet enemmän kuin poikia.

Lähde: Terhi Width: Ympäristömyrkyt vähentävät pohjoisten poikavauvojen määrää. HS 3.1.2009, B3.

Lisää aiheesta osoitteessa http://www.iwapublishing.com/template.cfm?name=news235

Ilmastonmuutoksen käsittelystä julkisuudessa

Otteita tutkimusprofessori Juhani Rinteen artikkelista  Kuinka te saatoitte (Tieteessä tapahtuu 4/2007)

Sata vuotta sitten ihmisen vaikutus ilmastoon mainittiin ensi kerran, 30 vuotta sitten se tuli Suomessa julkiseen tietoisuuteen. Sen jälkeen ei ole käytännöllisesti katsoen tapahtunut mitään ratkaisevaa.

Alun perin oli vain meteorologien aika yksioikoinen tulos: lämpenee. Siihen alettiin syöttää mielipiteitä, jotka paisuivat, muuttuivat, tarttuivat toisiinsa ja olivat keskenään ristiriitaisia. Ilmaantui ”asiantuntijoita”. Meteorologien viesti ei enää kuulu eikä sitä erota.

Tätä kaikkea on pidetty oikeana ja perusteltu sillä, että kyseessä on kaikkia koskeva asia, joten kansalla on oikeus tietää ja kansa kyllä myös osaa argumentoida yhdet ilmastonmuutokset. Argumentointi ei ole niinkään puuttunut tutkimustuloksiin kuin hämärtänyt ja peittänyt ne disinformaatiolla.

Suuret kansainväliset yhtiöt näyttävät olleen disinformaation päälähde. On lähdetty siitä, että bisnes ei ole vaarassa, kunhan ilmastonmuutoksen olemassaolo vain päättäväisesti kielletään.

Etsikkoaika on ohi, ainakin 25 vuotta on haaskattu. Ilmastonmuutoksella on lähinnä huviteltu eikä tuo meitä vieläkään haitanne. Haitta osuu tuleville sukupolville.

Meidän sukupolvemme näkemyksen mukaan ilmastonmuutoksessa on ollut kyse 25 vuotta jatkuneesta todella mielenkiintoisesta argumentoinnista ja mielipiteiden vaihdosta. Tulevien sukupolvien tuntuma on varmaan erilainen. Ehkä he eivät muilta huoliltaan ehdi muuta kuin kysymään ”kuinka te saatoitte?”

Ilmastonmuutoksesta on tehty mielipideasia ja meteorologien laskemat ennusteet on rajattu keskustelun ulkopuolelle. Näin ratkaisu on pitkittynyt. Sama suuntaus näyttää koskevan ilmastonmuutoksen torjuntaa. Se on mielipideasia ja laskenta on rajattu ulkopuolelle. Näin torjuntatoimien ymmärtäminen hämärtyy.

”Iso-Britannian kuningatar allekirjoitti

eilen 26.11. ilmastolain, jota Maan ystävät vaati nelivuotisessa The Big Ask -kampanjassaan. Laki velvoittaa Iso-Britannian vähentämään päästöjään 80 prosentilla vuoteen 2050 mennessä. (–) Myös Suomen eduskunnalle jätettiin syysistuntokauden alkaessa kaksi aloitetta ilmastolaista päästöjen vähentämiseksi viidellä prosentilla vuosittain.”

Lähde: Kuningatar allekirjoitti ilmastolain Iso-Britanniassa. Polttava kysymys -kampanjan verkkosivusto 27.11.2008.

Ilmakehän  hiilidioksidipitoisuuden ennustettu kaksinkertaistuminen

esiteollisen ajan pitoisuudesta 280 ppm tasolle 560 ppm merkitsee sitä, että maapallon keskilämpötila tulee nousemaan kuusi astetta. Tämä käy ilmi maailman ehkä tunnetuimman ilmastotutkijan James Hansenin johtaman yhdeksänjäsenisen tutkimusryhmän vuonna 2008 julkaisemasta tieteellisestä artikkelista.

Kuuden asteen keskilämpötilan nousulla olisi katastrofaaliset seuraukset ihmiskunnalle. Jotta vältyttäisiin näin suurelta lämpenemiseltä, pitoisuus pitäisi saada laskemaan nykyisestä tasosta 385 ppm takaisin 1980-luvun lopun tasolle 350 ppm.

Lähde: Global Warming: Beyond the Tipping Point. Michael D. Lemonick. Scientific American. October 2008.

Hansenin tutkimusryhmän artikkeli Target Atmospheric CO2: Where Should Humanity Aim? löytyy osoitteesta http://www.columbia.edu/~jeh1/2008/TargetCO2_20080407.pdf

”Viisi celsiusta:

Jos maapallon lämpeneminen ryöstäytyy tälle tasolle, seurauksena on tutkijoiden mukaan eliölajien massasukupuutto, vesipula, ruoantuotannon raju väheneminen sekä merenpinnan nousu suurimpia kaupunkeja uhkaavalle tasolle.”

Lähde: Jenni Virtanen: Sammuvatko valot, pakeneeko teollisuus, kielletäänkö autoilu? Helsingin Sanomat kysyi asiantuntijoilta energiavisioita vuodelle 2050. HS 18.10.2008, B1.

”Pitkään ennustettiin,

että vuoteen 2100 mennessä ilmasto lämpenee kahdesta kuuteen astetta. Nyt kahdesta asteesta puhutaan jo vuoden 2025 yhteydessä.

Professori Markku Kulmala Helsingin yliopistosta: – Pari astetta voi tarkoittaa Suomessa ja maailmassa mitä tahansa, aivan mitä tahansa. (–) Ainoa mikä on varmaa, on se, että ratkaisun avaimet ovat ihmisillä.”

Lähde: Tuomas Kaseva: Kaksi astetta katastrofiin. HS 29.10.2008, C6.

”Ilmastoskeptikoilla on ollut kaksi pääväittämää,

joiden nojalla he ovat ylläpitäneet käsitystä, että ilmastonmuutos on pelkkää pelottelua. Ensimmäinen on se, että ilmakehä ei mittausten mukaan näyttänytkään lämpenevän muutaman kilometrin korkeudessa, niin kuin sen kasvihuoneteorian mukaan olisi pitänyt. Mutta nyt on käynyt ilmi, että troposfääri lämpenee aivan kuten on laskettukin. Päivittäisen sään ennustamiseen käytetyt säähavainnot eivät vain ole olleet riittävän tarkkoja. Nyt laskentamenetelmät ovat tarkentuneet ja pystyvät havaitsemaan pienetkin trendit.

Toinen skeptikkojen lempiväittämä on se, että lämpimiä ajanjaksoja on maapallon historiassa ollut ennenkin. (–) Lämpöjaksojen vaihtelua on selitetty auringonpilkkujen määrällä. (–) Auringonpilkkusykli näyttäisi kyllä vaikuttavan lämpötiloihin, mutta sen vaikutus on hyvin vähäinen, vain 10–15 % ihmistoiminnan aiheuttamasta lämmönnoususta, Alestalo tarkentaa.

Kun skeptikot ovat jääneet väittelyssä alakynteen, he ovat alkaneet syyttää tiedepolitiikkaa. Skeptikkojen mukaan ilmastotutkijoiden on mahdotonta saada rahoitusta muihin kuin ilmastonmuutosteoriaa tukeviin tutkimuksiin. Jotkut puhuvat peräti meteorologien maailmanlaajuisesta salaliitosta.

Tutkimushankkeet arvoidaan kuitenkin tiukoin ja riippumattomin perustein. Näin laajassa asiassa olisi mahdotonta muodostaa yhtenäistä salaliittoa. Edes tieteen perustavanlaatuisiin virheisiin on vaikea uskoa, sillä jokainen yksittäinen tutkimus etenee monivaiheisen seulan läpi, ennen kuin tulokset pääsevät julkisuuteen. Ja valistuneet tutkijat itse ovat äärimmäisen kriittisiä.

Sen sijaan skeptikot ovat yleensä joko täysin maallikkoja tai toisen alan tutkijoita, kuten astronomeja tai geologeja. Heidän perustietonsa ovat useimmiten puutteelliset, eivätkä heidän ilmakehää koskevat väitteensä kestä tieteellistä tarkastelua.”

Lähde: Jarmo Pasanen: Luvassa lämpenevää. Ilmatieteen laitoksen johtajan, Mikko Alestalon, haastattelu. Luonnonsuojelija-lehti 13.10.2008.

Itä-Antarktis sulaa
Mainokset